0530 Soubor BD ŘežTRANSPARENT

Soubor bytových domů
Řež, Praha

Předmětem návrhu je zastavovací studie pro rozvojovou lokalitu v obci Husinec – Řež u Prahy a architektonický návrh jednotlivých objektů. V lokalitě jsou umístěny tři samostatně stojící viladomy a dva bytové domy. Objekty jsou hmotově členité, nepodsklepené, třípodlažní, s pultovými střechami. Fasády tvoří obkladové cihelné pásky ve světle a tmavě šedém odstínu.

Projekční fáze
2014 – architektonická studie

Autorský tým
Tomáš Jeníček
Jiří Hysek
Jiří Novotný
Miro Neckář

Klient
PMS Poděbrady spol. s r.o.

Celková plocha lokality / zastavěná plocha / počet bytových jednotek
12 716 m2 / 2 547 m2 / 88 BJ

SITUACE

PŮDORYS TYPICKÉHO PODLAŽÍ