0100 KvětniceTRANSPARENT

Soubor RD Květnice
Květnice

Projekční fáze
2019 - architektonická studie
2021 - DUR + DSP
2021 - DPS
2021 - autorský dozor

Autorský tým
Tomáš Jeníček
Jiří Hysek
Madina Tokenova
Helena Dvorakova

Klient
NOVÁ KVĚTNICE s.r.o.

Celková výměra stavebních pozemků / zastavěná plocha / počet rodinných domů
35.601 m2 / 9.600 m2 / 101 RD