0510 Černá růžeTRANSPARENT

Černá růže
Pražská ul., Poděbrady

Návrh řeší novostavbu polyfunkčního domu v Pražské ulici v Poděbradech. Součástí návrhu je i přístavba stávajícího domu a vzájemné propojení všech objektů. Novostavba je komponována do dvou hmot o dvou nadzemních podlažích završených sedlovými střechami. Urbanisticky a hmotově návrh vychází z původní středověké parcelace místní zástavby s podlouhlými domy s hřebeny střech orientovanými příčně k Labi. Novostavba je pojata v kombinaci dvou funkčních využití, dvou povrchových materiálů a dvou barev. Část objektu přilehlá k silnici je navrhnuta pro komerční využití, její fasádu tvoří transparentní obal tmavé barvy. Opakem je vedlejší stabilní světlá část domu s hladkou fasádou, v níž jsou umístěny byty.

Projekční fáze
2012 – architektonická studie

Autorský tým
Tomáš Jeníček
Miro Neckář

Klient
soukromá osoba

Plocha pozemku / zastavěná plocha / užitná plocha
840 m2 / 503 m2 / 1 078 m2